Innetreningstider på Hagen skole, oppstart januar 2020.


Kl.

Mandager

Onsdager

17.00-18.00

 

Mix 2012/13/14

18.00-19.00

Gutter 2008/09

Gutt/jente 2011

19.00-20.30

Gutter 2008/09

Jenter 2008

20.30-21.00

Kvinner

Herrer

21.00-22.00

Kvinner

Herrer

Vi har også fredagen fra kl 17.00. Hvis noen ønsker timer da så si i fra.

Nøkler og baller hentes på klubbhuset.Treningstider på Slettmoen for 2020-sesongen kommer.

          

Lag 

Alder 

Trener 

Lagleder 

Man. 

Tirs. 

Onsdag 

Torsdag 

Fre. 

Søndag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


 


 
 

 


 


Etter endt trening skal målene settes på plass. Mini-målene i garasjen må brettes sammen og settes ordentlig på plass.

Ta ansvar for utstyret. 

Alle baller legges i burene i garasjen.

Lykke til med sesongen!