Huskeliste sesongen 2022 for trenere og lagledere på Varpes hjemmekamper: 


1. Låse opp minst 1 time før kamp, kampvert sin jobb på aldersbestemte lag.

2. Gjør deg kjent med Varpes sportsplan og klubbhåndbok, se:  www.varpe.no

3. Garderobe for gjestende lag skal være ryddet minst 1 time før kamp, dette gjøres av laget som har dagens kamp.     

4. Ta imot gjestelag og eventuelt dommer, og vise dem garderobe (kampvert sin jobb).

5.  Pumpe i garasjen.

6.  Dommeransvarlig Axel Haug  mob: 92492088 mail: axel_a_haug@hotmail.com  setter opp dommere på alle aldersbestemte kamper, på resterende        kamper  må lagene  skaffe dommer selv etter dommerliste, eller  en annen høvelig person,                           

7.  Sjekke draktfargen til gjestende lag! (Ha overtrekksvester tilgjengelig)

8.  Alle hjemmekamper skal ha kampvert. I år gjelder det alle klasser. 

9.  Sjekke at alle spillere har betalt kontingenter for å være forsikret, ellers kan de ikke spille kamper eller delta på treninger. Mer info på             www.fotballforsikring.no 

10. Sjekke legeveske.  Må kompletteres av lagleder etter behov.

11. Ved eventuelt bytting av kamp, finn en ny dato, bli enig med motstander, gå så inn på lagets ABC på http://www.fotball.no/Kretser/akershus/ for å        sende inn omberammelse-skjema. Evt. beskjed til dommer og kioskansvarlig.

12. Lagleder for spillende lag låser kiosk, lager og bom, slukker alle lys, og grovrydder i alle garderober.

13. Føre statistikk over spillere, antall kamper og mål.

14. Ved skade få en bekreftelse av dommer. Mer info ved skade på linken www.fotballforsikring.no

       Eller ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand.

15. Oppdater spillelister så snart det er forandringer, meget viktig pga. forsikringer.

16. Husk å sende inn kampresultat på sms eller på appen minfotball, kamprapport sendes akershus.fotball@fotball.no etter alle hjemmekamper,                 gjelder for lag over 13 år. Se lagets ABC  http://www.fotball.no/Kretser/akershus/


LYKKE TIL MED SESONGEN!

  

Huskeliste for treninger på Slettmoen:

1. Røyking forbudt i alle Varpes garderober og ved banene.

2. Lære spillere og ha respekt for Varpe's eiendeler, eks, ikke klatre i målnett og sikkerhetsnett, ikke sparke og kaste kjegler, ikke sparke ball mot                garderobe eller reklameskilt, ikke sykle på banene, ikke sykle i skråningen til grusbanen.

3. Alt utstyr settes i tildelte låsbare bur i garasjen, ingen baller eller annet utstyr settes i garderobene.

4. Ved bruk av garderobe skal den grovryddes etter bruk.

5. Husk å slukke lys og lukke og låse alle dører når du er sistemann.

6. Er dere siste lag som trener så husk å låse bommen.

7. Rydd opp etter deg ved treningsslutt, minimålene skal i garasjen

8. Husk og sette målene på plass etter trening!

9. Dette er gjort for at hverdagen skal bli litt lettere for oss alle, så lykke til med en meningsfylt treningsøkt.

10.  :-)