HAKADAL

Kontaktinfo:
Facebookside: 

Fuglåsveien 119, 1488 Hakadal

Mail: teryen@nittedalsnettet.no
Internettadresse: www.varpe.no

Organisasjonsnummer: 983 911 390

Bankforbindelse:
Sparebank 1 Nittedal

Bankkonto: 2030 19 69415

Medlem av: 
Norges idrettsforbund, Norges Fotballforbund, NFF Akershus Fotballkrets, Akershus Idrettskrets og Nittedal Idrettsråd.