Her vil oppdatert liste for kioskvakter 2024 komme. Følg med da det kan forekomme bytter av vakt og kamper. 


Kioskliste våren 2024.pdf