Utleie av klubbhuset

Kontakt:

Carine Hoffstuen på tlf. 405 39 569 eller larsencarine@gmail.com

Natalie Sanchez-Ringnes på tlf. 924 20 910 eller natalie_s87@outlook.com Priser fra 1. januar 2022:

  • Medlem 2500,- inkl. vask (fre-lør eller lør-søn)
  • Ikke medlem 3000,- inkl. vask. (fre-Lør eller lør-søn)
  • Barnebursdag medlem 600,- for ett barn, deretter 200,- pr ekstra barn som feirer sammen. 500,- for ekstra vask, ellers vasker man selv.
  • Barnebursdag ikke medlem 1000,-. 500,- for ekstra vask, ellers vasker man selv.
  • Konfirmasjon og dåp: Som priser over
  • Minnestund: Etter avtale

OBS. Et medlem kan ikke leie i sitt navn for andre. 


Nøkler utleveres klokken 12:00 utleiedagen, henting og levering av nøkkel avtales på telefon eller mail. Lokalene må være ryddet innen klokken 12:00 dagen etter utleie. Leietaker er også ansvarlig for at utearealet er ryddet og at all søppel er fjernet når lokalene forlates. Da vi ikke er tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen, ber vi om at leietaker tar med seg all søppel selv. For leietakere som har vanskeligheter med å fjerne søpla, kan Varpe være behjelpelige med å fjerne ferdig kildesortert søppel i blanke plastikksekker. Blanke sekker finnes på kjøkkenet. Det vil da tilkomme et gebyr på kr 500 i tillegg til leien.

Leietaker disponerer kun de lokaler leien omfatter (stue, kjøkken og toaletter). Lokalene skal ryddes og møbler settes på plass. Knuste eller bortkomne ting, samt skader på lokalet, skal erstattes av leietaker. Se egen prisliste.

Det er ikke tillatt å røyke inne i lokalene.

Leietaker har ansvar for ro og orden i og omkring klubbhuset. Alle arrangementer avsluttes innen klokken 02:00. Utleier forbeholder seg retten til å inspisere bruken av lokalene til enhver tid.

Aldersgrense for leie av klubbhuset er 30 år.

Varpe BK tar ikke ansvar for varer og utstyr som leietaker har med. Alt utstyr skal fjernes før lokalene forlates. Leietaker er ansvarlig for at dører og vinduer er forsvarlig lukket og låst, at alle gjestene har forlatt klubbhuset, og alle lys slukket, før alarmen aktiveres.

Aktivert alarm med utrykking, må betales i sin helhet av leier.

Ved utløst alarm må det straks ringes styreleder i Varpe, Terje Ryen, på tlf 922 41 314.
Styret