LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021


Lovnorm for idrettslag av 16.11.2021.pdf